Ympäristökonsultointi

Ympäristökonsultointia koko Suomessa

Pohjanlumme Ky:n tarjontaan sisältyvät seuraavat ympäristökonsultointipalvelut:

Ympäristölupahakemukset ja lupaprosesseihin liittyvät lausunnot

Palveluihimme sisältyvät hallinto-oikeuksille, aluehallintovirastoille tai kunnan ympäristöviranomaisille toimitettavat ympäristölupahakemukset, valitukset ja ennakkoilmoitukset. Asiakas voi teettää meillä toimeksiannon kokonaisuudessaan ”avaimet käteen” -periaatteella, tai vain joitakin osia siitä (esimerkiksi hankkeen kuormitus- tai vaikutusarviot ja jätevesien käsittelysuunnitelmat). Laadimme myös hankkeisiin liittyviä lausuntoja, vastineita ja vaikutusarvioita (mm. Natura-tarveharkintoja ja -arvioita).

Velvoitetarkkailuohjelmat ja tarkkailujen järjestäminen

Toimenkuvaamme kuuluu erilaisiin hankkeisiin liittyvien käyttö-, päästö-, vaikutus- ja kalataloustarkkailuohjelmien laatiminen. Lisäksi suunnittelemme ja/tai vastaamme tarvittaessa tarkkailujen toteutuksesta asiakkaan toivomalla tavalla. Teemme myös velvoitetarkkailuraportteja sekä viranomaisseurantaan liittyviä ympäristöhallinnon YLVA-ilmoituksia.

Turvetuotantoalueiden pelastussuunnitelmat

Laadimme laadukkain kartoin varustettuja pelastussuunnitelmia eri kokoisille turvetuotantoalueille.

Ympäristöalan koulutuspalvelut

Tarjoamme ympäristöalaan liittyviä koulutuspalveluja joko itsenäisesti tai yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Kysy lisää!

Kun tarvitset asiantuntevaa ympäristökonsultointia, ota yhteyttä meihin!