Referenssit

Referenssit 

Pohjanlumme Ky

Pohjanlumme Ky:n vastuullisena yrittäjänä toimii seinäjokelainen vesibiologi FM Harri Hutri (s. 1960). Hänelle on kertynyt laajasti kokemusta ympäristöalan tutkimus- ja konsultointitehtävistä Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa (v. 1986 – 1988) ja Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy/Ahma ympäristö Oy:ssä (v. 1989 – 2014). Vesistö- ja kalastotutkimusten osalta hänen toimenkuvaansa on kuulunut mm. useiden kymmenien kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden, teollisuuslaitosten, kalankasvatuslaitosten, turvetuotantoalueiden, kaatopaikkojen, turkistarhojen sekä erilaisten vesistöihin vaikuttavien hankkeiden velvoitetarkkailujen raportointi. Pitkän linjan lintuharrastajana hän on osallistunut mm. Eläinmuseon organisoimiin valtakunnallisiin pesimä- ja talvilinnustoseurantoihin 1980-luvulta lähtien.

Vuosina 1990 – 2013 Harri Hutri on ollut konsultin vastuuhenkilönä 11 kalankasvatuslaitoksen, 25 turvetuotantoalueen ja yhden kunnallisen jätevedenpuhdistamon vesi-/ympäristölupaprosessissa. Lisäksi hän on tehnyt kymmeniä muiden tahojen laatimien turvetuotannon ympäristölupahakemusten täydennyksiä, toiminut YVA-selvityksiä laatineen konsultin yhteyshenkilönä kolmessa suurehkossa turvetuotantohankkeessa ja osallistunut seitsemän suuren turvetuotantoalueen katselmusselvityksiin liittyvien vesistö- sekä kalatalousvaikutusarvioiden tekemiseen Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa. Vuosina 1989 – 2018 hän on lisäksi laatinut n. 200 erityyppistä velvoitetarkkailuohjelmaa (mm. vesistö-, pohjavesi-, kuormitus-, kalatalous-, pöly- ja melutarkkailuohjelmia).

Alihankintatöitä tekevät henkilöt

Alihankintatöitä tekevien henkilöiden referenssit ilmoitetaan pyynnöstä tapauskohtaisesti asiakkaille.